Mjukvarusverige eftersöker miljarder

Den ideella föreningen Swedsoft, som verkar för svensk forskning och utveckling av mjukvara, samlade igår representanter från näringsliv, akademi och andra organisationer där de föreslog en satsning på 1-1,5 miljarder under de kommande tio åren. Pengarna ska gå till strategisk forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system.

Att de olika parterna träffades just igår var ingen slump utan det berodde på att det var den sista dagen att ge inspel till Stiftelsen för Strategisk forsknings (SSF) forskningsstrategi för åren 2017-2021. Swedsofts förslag hoppas på att genom forskning bidra till två saker, dels ska svenska företag i framtiden ha en ledande position i världen inom innovativa, pålitliga och kostnadseffektiva komplexa mjukvaruintensiva system. Och dels ska Sverige vara framstående i att definiera, anskaffa och använda komplexa mjukvaruintensiva system i samtliga samhällsfunktioner på ett säkert sätt. Det anses vara en viktig förutsättning för Sveriges långsiktiga och hållbara välfärd i en mer och mer digitaliserad och globaliserad värld.

Inspelet har skrivits på av representanter från många olika aktörer i samhället såsom SAAB, Ericsson, Transportstyrelsen, IT&Telekomföretagen, Linköpings Universitet och KTH.
– Sverige och svenska företag står verkligen inför stora utmaningar. Det är därför glädjande att det varit så lätt att engagera industri, akademi och myndigheter i att formulera denna inlaga. Vi har en så stor samsyn inom mjukvarusverige om vikten av att satsa på forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system, säger Swedsofts ordförande Stefan Andersson.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.