Satsning ska hjälpa småföretag digitalisera

Mindre företag med begränsade resurser har svårt att hänga med i digitaliseringen.För att hjälpa mindre företag har Linköpings näringslivskontor Nulink tillsammans med Dataföreningen Östra kretsen och Företagarna lokalt under en tid testat att i nätverk av småföretagare fokusera på den digitala utmaningen

.–Digitaliseringen förändrar samhället i grunden. Det förändrar i sin tur förutsättningarna för företagande. Vi lever, skapar värden och konsumerar på helt nya sätt, säger Christer Berg, ordförande för Dataföreningen.

Alla företag, branscher och marknader utmanas av digitaliseringen. Många företagare klarar inte att möta denna förändringskraft på egen hand. En enkätundersökning gjord bland ett hundratal företag i Östergötland visar att hjälpen inte är traditionella kurser och konsulter. Hjälpen behövs snarare som webbstöd och branschnätverk. Det krävs nya modeller för såväl innehåll som lärande.

Nu erbjuds företagarna korta oberoende filmer på webben.

Den första filmen är en omvärldsbevakning som riktar sig till mindre företag. Det är Christer Berg som förklarar varför mindre företag måste ta täten när det gäller digitalisering.

Utöver flera filmer kommer stöd i form av rekommendationer, prognoser, checklistor, mallar, utvecklingsplaner och anpassade utbildningar att erbjudas. Allt stöd samlas på en oberoende plattform på webben som kompletteras med fysiska nätverksaktiviteter.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.