I skärmtrötthetens tid

Dagens arbetskraft har antingen vuxit upp med skärmar, eller arbetat så många år framför en skärm att de hunnit vänja sig vid den. Det är inget konstigt att sitta framför en skärm hela dagen, och dessutom är dagens skärmar bättre än någonsin tidigare. Vi kan helt enkelt utföra alltfler sysslor och uppgifter på skärmen.
Men även i dagens digitaliserade samhälle spelar pappersutskrifterna en viktig roll på arbetsplatsen. Enligt en undersökning som Epson låtit utföra bland 3 600 kontorsanställda i Europa svarar 88 procent att de använder skrivaren dagligen och i genomsnitt skriver de ut 21 dokument, motsvarande ungefär 83 sidor1.
Är det ett tecken på att vi har ett behov att lyfta blicken från skärmen? Finns det en mer vetenskaplig förklaring till pappersformatets gångbarhet – bearbetar vi som läsare information på ett papper annorlunda än information på en skärm?
Om man tittar på vad vi skriver ut så finns visst stöd för detta – rapporter och broschyrer är vanligast, i undersökningen står de för 16 procent av utskrifterna, följt av mejlbilagor (15 procent)2. En möjlig förklaring är att detta ofta rör sig om tung text som utgör underlag för olika beslutsprocesser – som alltså är viktig att förstå. Rapporter och broschyrer är ofta dokument som delas externt och som därför behöver läsas lite mer ingående och kanske köras ett par varv extra genom redigeringsmaskineriet.
Undersökningen ger stöd även åt detta när användarna anger varför de väljer att skriva ut. Vanligaste anledningen är att dokumentet ska ”delas/delas ut”, men tätt efter kommer ”läsas” och ”redigeras/antecknas på”. Sex av tio i undersökningen håller med påståendet att ”det är större risk att göra fel när man redigerar ett elektroniskt dokument än när man redigerar en utskrift”.
Det finns också vetenskaplig forskning som, även om den är i ett tidigt skede, ger stöd åt papprets långlivade popularitet och visar att läsning från utskrivet material leder till en avsevärt mycket högre nivå av förståelse och inlärning. Forskarna har identifierat en möjlig delförklaring i läsarens förmåga att förflytta sig genom text på ett icke-linjärt sätt, helt enkelt att det är enkelt att bläddra igenom fysiska sidor. Det är en taktil upplevelse som inte går att återskapa på en skärm, oavsett hur bläddervänliga man gör PDF-tidningar eller läsplattor. En del forskare går så långt som att säga att förnimmelsen av pappret fungerar som ett stöd för textförståelsen – i en studie från 2011 av Gerlach och Buxmann beskriver de hur det uppstår en störande ”haptisk dissonans” vid läsning på elektroniska skärmar3.
Ett antal andra akademiska studier (Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer) visar att hjärnan hamnar i ett mycket mera stressat läge när man läser från en skärm, den blir helt enkelt trött snabbare jämfört vid läsning på papper. Studier visar att hjärnan kan arbeta på en hög nivå under mycket längre period när man läser från papper4, eftersom skärmen stjäl uppmärksamhet och kräver mera resurser.
Och då har vi inte ens varit inne på de möjliga distraktioner som den elektroniska skärmen lockar med. Inboxen plingar till när man redigerar en text, Facebook-flödet ligger bara ett klick bort när man läser rapporten. Med en utskrift i handen kan man titta bort från skärmen och lämna distraktionerna därhän.
En studie av högskolestudenter visade att 90 procent av studenterna uppgav att de ofta ”multitaskade” när de läste på skärm, jämfört med bara 1 procent som gjorde det när de läste på papper5.
För att vara produktiva måste vi hitta det som fungerar bäst för oss som individer vid olika tillfällen. Ibland är det att sitta framför skärmen på skrivbordet, ibland är det att gå iväg med en utskrift i handen. Framtidsforskaren Jack Uldrich menar att ”varje teknik har sina unika och påtagliga fördelar, och papper är inget undantag. Papper kan möjligen ses som det bästa instrumentet som någonsin uppfunnits för att förmedla, dela och sprida information”.
Ryktet om pappersdokumentets nära förestående död kan således ses som något överdrivet.
Maths Arvesjö, Business Sales Manager, Epson Sverige

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.