Roamingavgifterna inom EU på väg bort

Europaparlamentet och det maltetiska EU-ordförandeskapet har kommit överens om hur roamingavgifterna inom EU ska avskaffas och hur höga grossistpriserna på datatrafik, textmeddelanden och röstsamtal får vara.

– Det har varit tuffa förhandlingar med starka motstridiga intressen framför allt i rådet, där den svenska regeringen kämpat hårt för att få så låga grossistavgifter som möjligt. Det är oerhört viktigt för ett digitalt avancerat land som Sverige där konsumenter använder mycket data. Det faktum att Europaparlamentet gått i regeringens riktning innebär att vi givet utgångsläget har en överenskommelse vi kan vara nöjda med. Nu är det viktigt att rådet och Europaparlamentet godkänner den här kompromissen. Det är viktigt för konsumenter och för den fria rörligheten i Europa, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Överenskommelsen innebär att konsumenter från och med den 15 juni inte behöver betala tilläggsavgifter för roaming inom EU då det finns ett tak som begränsar hur stora avgifter operatörerna får ta ut sinsemellan för att tillhandahålla roamingtjänster. Avgiftstaket för data börjar på €7,7/GB år 2017, för att årligen sjunka ned till €2,5 år 2022.

För att beslutet ska börja gälla behöver det också godkännas av EU-parlamentet.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.