Män har flesta gamla IT-prylar liggande

Svenskarna har i genomsnitt 6,8 IT- och elektronikprodukter som dator, skärm, mobil, TV med mera – hemma utan att de används. Bland männen är siffran ännu högre, 8,2 produkter medan kvinnorna endast har samlat på sig 5,4 prylar.

En jämförelse mellan olika åldersgrupper visar också på stora skillnader – yngre sitter på fler oanvända prylar än äldre. 18-25-åringarna har i snitt 8,3 IT-elektronikprylar som samlar damm medan 56-65-åringarna endast hamstrar på 4,5 produkter.

Det visar undersökningen Hållbara Sverige som baseras på en webbenkät till 1000 yrkesverksamma svenskar i åldern 18-65 år genom ett slumpmässigt urval. Studien genomfördes av undersökningsföretaget Cint på uppdrag av Inrego i januari 2017

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.