Ramavtal för datacenter till Proact

Statens inköpscentral har tecknat ramavtal med Proact IT Sweden om produkter och tjänster för datacenter samt kompletterande konsulttjänster. Enligt Proact öppnar avtalet även för en bredare leverans där Proact kan erbjuda hybridlösningar där såväl traditionell IT-infrastruktur som molntjänster ingår.

Det nya ramavtalet för datacenter omfattar verksamheter inom staten, kommuner och landsting. Proact är en av sex leverantörer som nu tecknat ramavtal inom området. Värdet på avtalet har av Statens inköpscentral uppskattats till en miljard kronor per år.

Avtalet tillämpas genom avrop med förnyad konkurrensutsättning. Det träder i kraft omgående och löper under två år med möjlighet till två års förlängning. Avtalet omfattar tre regionala delar (norra, södra och östra Sverige) samt en rikstäckande.

Proact har sedan länge många kunder och stor erfarenhet inom det offentliga Sverige och ramavtalet för datacenter ger möjlighet att erbjuda lösningar och tjänster över en större bredd jämfört med tidigare ramavtal. Inte minst gäller det på tjänstesidan där en privat molntjänst (IaaS) tillkommit i det nya avtalet.

– Det är mycket glädjande att datacenter-avtalet äntligen är på plats, vilket betyder att Proact förstärker vår position på den offentliga marknaden i Sverige. Särskilt positivt är att det nu blir lättare för offentliga verksamheter att välja mellan egen drift, hybridlösningar och att få sin datacenter-leverans genom tjänster. Vi ser detta som en viktig faktor för ett modernt datacenter, helt i linje med den filosofi som präglar Proacts strategiska inriktning och hur vi utvecklar vårt erbjudande, säger Lena Eskilsson, VD för Proact IT Sweden AB.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.