QD utmanar med moln på månadsbasis

QD utmanar de andra molnleverantörerna med avtal utan bindningstid.
– Bundna avtal ger en inlåsningseffekt. Vi vill hellre jobba med dem som vill jobba med oss, säger Magnus Falk, VD på QD.
Allt fler företag och organisationer lägger delar eller hela sin IT-drift i molnet i dag. Men de flesta leverantörer av molntjänster arbetar med långa avtalsperioder. Ofta 36 månader. Driftleverantören QD tar nu ett nytt steg och slopar bindningstiderna.
– Att istället arbeta med en avtalsrelation som löper månad för månad anser vi gör oss mer dynamiska samtidigt som det är en kniv mot strupen allt alltid vara på tårna. Men vi tror att det är upplevelsen av samarbetet i vardagen som är avgörande. När man inte har ”låst in” kunden krävs en annan typ av proaktivitet. Vi kan inte vänta till slutet av avtalsperioden med att engagera oss i kunden, säger Magnus Falk.

Magnus Falk, VD på QD

QD satsar hårt på bra leveranser på användarnivå. För att nå dit arbetar man med fokus på samtalshantering och återkoppling.
– Vi har ett Customer access team som tar hand om kundernas frågor och problem. Vi har en transparent logg där även kunden kan följa hur varje ärende hanteras. Vårt ledord är 101 procent för dig. Där ettan står för det lilla extra vi gör för kunden, säger Magnus Falk.
QD:s kundportal ger kunden full insyn i pågående ärenden direkt. Där visas allt från status på ärendet till nedlagd dit. Och när ärendet är löst går ett stängningsmejl till kunden med en enkätdel med fem alternativ där hanteringen kan rejtas. Om kunden inte anser att ärendet är löst går det tillabaka till handläggaren. Och om det finns kritik mot hanteringen får ansvarig chef direkt besked om det.
– Det innebär att vi blottar oss. Men vi anser att bra kundhantering kräver mer än bara rätt teknisk kompetens och rätt certifieringar. Det är också viktigt, men det är också viktigt hur kunden upplever servicen. Vi vill se oss som en extern IT-delning som förhoppningsvis inte är så slutna som de interna IT-avdelningarna har en tendens att bli, säger Magnus Falk.
Uppföljningen av hur kunderna upplevder QD:s tjänster visar att 98 procent av de som svarat är nöjda med servicen.
– Vi är nog stora för ha ordning och reda processer med väl fungerande backoffice och kundportal
och ett ITIL-baserat arbetssätt. Men samtidigt nog små för att vara flexibla och det är den sweetspoten vill vi befinna oss i, säger Magnus Falk.
Historiskt har QD haft kontor i Stockholm och Uppsala. I somras öppnade man i Sundsvall och nyligen även i Göteborg.
– Vi vill ha både sälj och tekniker lokalt. Även om vår servicedesk centralt löser det mesta remote är det viktigt att ha tekniker on site som snabbt kan komma ut och lösa eventuella problem, säger Magnus Falk.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.