95 procent av storföretagen ligger efter i digitaliseringen

71 procent av företagen säger att de inte kommer att vara konkurrenskraftiga utan digitaliseringen. 95 procent säger att de har hamnat på efterkälken, omkörda av konkurrenter som har dragit maximal nytta av digitaliseringen.

Det visar Dell EMC:s nya undersökning från Enterprise Strategy Group (ESG). En majoritet av seniora beslutsfattare och IT-chefer på stora företag anser att deras organisationer inte befinner sig i en position där de kan dra full nytta av alla möjligheter som digitaliseringen och transformationen av IT erbjuder, vilken försämrar deras möjligheter att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Undersökningen, ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve, genomförd på uppdrag av Dell EMC, visar att 95 procent av respondenterna anser att deras företag löper risken att hamna på efterkälken när en mindre grupp av konkurrenter som moderniserat sin IT-infrastruktur, sina processer och sin leverans för att snabba på utvecklingen och digitaliseringen av den egna affären.

Många företag ser fortfarande utveckling av applikationer och deras livscykel som något som tar år. De har en fragmenterad, eller åtminstone hårt avdelad infrastruktur och fortsätter att kämpa med rigida gamla lösningar och arkitekturer. Och samtliga dessa saker är hinder på vägen mot framgång i digitaliseringen.

– Undersökningen visar hur en övervägande majoritet av våra kunder säger att de är i stort behov av att optimera sin befintliga infrastruktur för att kunna dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Med det sagt, undersökningen visar också att de flesta respondenterna har hamnat på efterkälken och blir omsprungna av en mindre grupp konkurrenter som har knäckt den här digitaliserings-koden, och som blir mer konkurrenskraftiga tack vare det. I takt med att organisationer kommer längre i sitt arbete med föryngring av IT kommer de till en punkt där de kan komma över den konflikt som finns mellan gammal-IT och digitala initiativ för att kunna realisera sina mål – uppnå en kortare ’time to market’ och bli mer konkurrenskraftiga, säger David Goulden, ordförande på Dell EMC.

Majoriteten av företagen i undersökningen håller med om att det är nödvändigt att föryngra och transformera sin IT för att behålla sin konkurrenskraft. Bland företagen i kategorin ”Transformed” säger 85 procent att de befinner sig i en ”stark” eller ”väldigt stark” konkurrensposition för att nå framgång under de kommande åren, att jämföra med 43 procent av de mindre mogna företagen.

De företag som kommit längst säger att de uppnått störst vinster genom att utnyttja sina IT-resurser för att skynda på innovationsarbete och korta ner ”time to market”; automatisering av manuella processer och uppgifter, och köra sin IT som något som driver den egna affären snarare än något som kostar pengar.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.