SIDA förlänger med Fujitsu

Sida förlänger avtalet om IT-drift med Fujitsu. Avtalet värderas till 60 miljoner kronor och förlängs med två år fram till 2020.

Sedan 2013 har Fujitsu varit helhetsleverantör till Sida gällande IT-drift. Ett syfte har varit att stötta Sida att effektivisera och optimera sin IT-infrastruktur på kontoren i Stockholm, Visby och Härnösand samt på fältkontoret i Burkina Faso. Outsourcingtjänsterna Fujitsu tillhandahåller omfattar allt från datacenter, workplace managed service, cross management-hantering, service desk till hårdvaruprodukter som datorer och skrivare.

Myndigheter i Sverige har stora utmaningar i den digitala transformationsresan och i arbetet med att framtidssäkra system och administration. Gamla IT-system får svårare att möta omvärldskraven och behöver förnyas. Med anledning av det har Fujitsu påbörjat arbetet med att uppgradera klient- och videoutrustningar samt flytta delar av Sidas IT-infrastruktur till molnet.

– Sida fyller en viktig funktion i samhället och vi är stolta över att Sida visat oss fortsatt förtroende. Den digitala utvecklingen går snabbt. Vi ser vårt samarbete som ett partnerskap, där vi gemensamt har som mål att säkerställa att Sidas verksamhetsbehov stöttas digitalt. Vår ambition är att leverera de bästa outsourcingtjänsterna kopplat till dessa behov, säger Mia Bartelson Enayatollah, Chef Offentlig Sektor vid Fujitsu.

– För Sidas del är innovationsförmåga, proaktivitet och ett kontinuerligt effektiviseringsarbete avgörande för vår IT-leverans framåt. Vi är glada att ha nått överenskommelse med Fujitsu kring det här och ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Fujitsu, säger Patricio Leon, tf. IT-chef Sida.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.