Snabbutbildning kan möta kompetensbristen

Snabbutbildning av IT-kunniga är ett sätt att lösa bristen på kompetens i branschen. Allt fler företag väljer att rekrytera personal från Academys tremånaders intensivkurser.
– Det är är bra komplement till våra vanliga rekyteringskanaler, säger Johanna Persson Green på konsultföretaget Nordicstation.

Academys Accelerated learning bygger metoder hämtade från aktuell hjärnforskning och innebär praktiskt lärande med högt tempo, samarbeten i team och outtröttlig feedbackdialog. Metoden tar sin början i en noggrann rekryteringsprocess där Academy väljer ut ambitiösa personer med rätt potential för respektive utbildningsinriktning. Utbildningen drivs i så kallat bootcamp-format på heltid. De flesta av kurserna genomförs under tre intensiva månader.

Under den intensiva utbildningsperioden utbildas deltagarna till att bistå med kompetens som saknas på svensk arbetsmarknad.

Konsultföretaget Nordicstation har senaste ett och ett halvt året rekryterat ett halvdussin nya konsulter från Academys snabbutbildningar.

– I vår bransch råder det brist på folk överlag. Det finns duktiga människor. Men det finns ännu mera jobb är det finns duktiga människor. Vi anställer vanligtvis bara folk från KTH. Men där räcker inte riktigt de till för att få de nyutexade vi vill ha, säger Johanna Persson Green.

– Och då har vi provat att gå genom Academic Work och Academy och ta in från deras snabbutbildning. Vi är inte vara helt avhängiga den utbildningen och det kan vi inte heller, men vi kan komplettera upp den vägen, säger hon vidare.

I första hand söker Nordicstation via sina vanliga kanaler för att rekrytera utvecklare. Men när det inte har räckt till har man breddad söket och också tagit in sådana som gått Academys utbildningar.

– Våra vanliga kanaler är egentligen bäst för oss. Men för att få i folk har valt även även från Academy och då har vi tagit in sådana som har kunskap sedan innan. De har kanske en civilingenjörsexamen men inte precis en med den inriktning vi söker men ändå närbesläktat. När de har gått det här korta programmet på tre månader så ger det dem det här lilla extra som behövs för att vi ska kunna anställa dem, säger Johanna Persson Green.

Ur Nordicstations perspektiv är de som tas in den vägen oftast väldigt juniora, med en lång resa kvar innan de är fullfjärdrade, men bedöms ändå utvecklingsbara.

– Men de har ändå en viss kunskap att start i från. Det är ju inte som att man tar dem från gatan. Det de brister i när det gäller kunskap uppvägs av Academys rigorösa rekryteringsprocesser där de får in människor med rätt driv och som är konsultmässiga. Och det är är viktigt för oss som är i konsultbranschen. Så även om vi får in något som hantverksmässigt är under vår nivå, men som rent konsultmässigt och personlighetsmässigt passar in och vi kan behålla den är det ändå bra, säger Johanna Persson Green.

Men rekrytering av dem som gått Academys utbildningar är inte den primära kanalen för Nordicstation. Man har under det senaste 18 månaderna rekryterat fler via sina vanliga kanaler.

– Vi ställer inte in annan rekrytering för att den här kanalen finns. Den här kanalen kan komplettera upp, men den kan aldrig bli en ensam kanal för oss, Johanna Persson Green.

Kostnadsmässigt är det betydligt dyrare att rekrytera via Academy än via Nordicstations vanliga rekryteringskanaler.

– Det är den dyraste kanalen vi har, men den fyller ändå en funktion, Johanna Persson Green.

 

 

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.