Svenskar i topp i dataförbrukning

Vi svenskar använder tre gånger mer data än en genomsnittsanvändare i världen. Det visar Cisco Visual Networking Index, en analys och prognos över hur datatillväxten i nätverken samt hur utvecklingen av snabbhet och tillgänglighet på Internet ser ut. Rapporten presenteras för tolfte året i rad och historiskt har prognoserna visat sig vara mycket träffsäkra med mindre än tio procent fel på femårsberäkningarna.

Under de kommande fem åren blir det en omfattande tillväxt av globala internetanvändare. VNI-prognosen visar att vi går från 3,3 miljarder användare till 4,6 miljarder användare, totalt 58 procent av världens befolkning. Antalet enheter som ansluts till nätet (såväl personliga enheter som M2M-kopplingar) kommer att öka från 17,1 miljarder till 27,1 miljarder mellan 2016-2021. Medelhastigheten på nätet går från 27,5 Mbps till 53 Mbps och det mesta av detta kommer att vara videotrafik (ökning från 73 procent till 82 procent). Totalt räknar prognosen med att den totala IP-trafiken kommer att öka trefalt till 3,3 zettabytes från dagens 1,2 zettabytes mellan 2016-2021.

Tittar man enbart på svenska förhållanden blir inte ökningstakten lika dramatisk utan beräknas ha en tvåfaldig ökning. Ett område där svenskt användande sticker ut är mängden data som konsumeras. Rapporten visar att svenskar kommer att skapa 103 Gbyte data per capita år 2021, en fördubbling från dagens 53 Gbytes men också mer än tre gånger så mycket som genomsnittet i världen 2021 vilket är 30 Gbytes data per capita.

–  Rapporten visar på mycket stark tillväxt av internetnätverksanvändare i världen och även användning som kräver mer bandbredd. I Sverige har vi redan hög mognadsgrad med väl utbyggd fiber- och mobilinfrastruktur som ger goda förutsättningar. Vi har och inte samma höga tillväxt i enheter mätt, men vi har fortsatt mycket stor ökning av trafikvolymen i våra nät. Detta indikerar att svenskarnas internetvanor fortsätter ställa stora höga krav på snabb och säker uppkoppling och att telekomoperatörerna måste serva en krävande kundkrets, säger Fredrik Wester, ansvarig inom Global Service Provider på Cisco i Sverige.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.