Även Aqeris holdingbolag i konkurs

I fredags  inlämnades konkursansökan till Solna Tingsrätt rörande Aqeri Holding AB.Aqeri Holding AB har ingen rörelse eller intäkter och bolagets väsentliga tillgång är aktierna i dotterbolaget som är nedskrivna sedan det begärts i konkurs. Aqeri Holding AB:s skuld till Aqeri AB har inte förändrats under de senaste dagarna. Utifrån detta beslöt styrelsen att ansöka om konkurs.
Konkursförvaltare kommer att vara advokat Carl Johan Friis, Lindskog Malmström Advokatbyrå.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.