Dan Olofsson tar över Assistera

Dan Olofssons holdingbolag Danir utökar sin företagsgrupp och köper Assistera. Assistera har verkat på marknaden i över 20 år och tillhandahåller konsulttjänster inom IT och teknik.

Med förvärvet tänker man skapa en ny aktör på konsultmarknaden då Sigma Society (ett dotterbolag inom Danir) slås ihop med Assistera som båda erbjuder kvalificerade konsultmäklartjänster inom IT och R&D. Detta sammanslagna företag kommer att operera som eget dotterbolag under Danir.

Det nya bolaget blir den tredje största konsultmäklaren på marknaden och beräknas att under 2017 omsätta över 1,1 miljarder kronor.

Bolaget kommer att ledas av Thomas Goréus (VD på Assistera) samt Jeanette Rumenius (VD på Sigma Society) och P-O Malm som är vVD och Försäljningschef på Assistera.

– Danirs dotterbolag Sigma är idag Sveriges största privatägda konsultföretag och har haft en mycket stark utveckling sedan utköpet från börsen 2013. En 30 procentig årlig organisk tillväxt har medfört att Sigma nettoökat antalet anställda med 600 personer per år till idag över 3 300 anställda, säger Dan Olofsson, ägare till Danir.

Med förvärvet av Assistera ska Danirs verksamhet stärkas ytterligare. Sigma beräknas i år omsätta 3,7 miljarder kronor. Assistera beräknas omsätta 0,75 miljarder kronor.

Stärker erbjudandet till kunderna

Köpet förutsätter att konkurrensverket ger sitt godkännande.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.