E-handeln slår nya rekord

Svensk e-handel fortsätter att öka. I år omsätts totalt 109,5 miljarder kronor, en ökning med nio procent, eller nio miljarder, från ifjol. Trenden de senaste åren att svenskarna handlar allt mer på nätet och allt fler olika typer av varor och tjänster fortsätter, och potentialen är fortsatt mycket stor.

DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, har mätt e-handelsmarknaden i sex år och det har varje år varit en stark tillväxt. Den totala svenska e-handelsmarknaden för 2017, det vill säga för kategorierna resor, varor och tjänster, omsätter totalt 109,5 miljarder kronor. Det är en tillväxt på nio procent jämfört med 2016, eller nio miljarder kronor.

– E-handeln i Sverige fortsätter att öka på alla fronter. Den totala omsättningen börjar bli lika stor som restaurangbranschen, och drivkrafterna är alltjämt förändrade konsumtionsmönster för köp av varor liksom att allt fler olika typer av tjänster numera köps eller betalas för på nätet. En fortsatt god ekonomi i Sverige bidrar självklart också, säger Daniel Larsson, vd för DIBS.

På fyra år har e-handelns omsättning ökat med 45 procent, eller hela 33 miljarder kronor, från drygt 75 miljarder kronor till nästan 110 miljarder i år. Varor köpta på nätet ökar starkt med drygt fem miljarder kronor, eller 14 procent jämfört med kategorin ifjol. Även köp och betalningar för tjänster på nätet ökar starkt, från 12 till 17 miljarder kronor. Två nya kategorier har dock adderats i undersökningen i år, försäkringar och välgörenhet. Resor som hade ett rekordår ifjol med 51 miljarder kronor minskar något till drygt 49 miljarder, men är alltjämt den klart största kategorin.

Uträkningen är baserad på den faktiska ökningen sedan föregående år hos tusentals svenska webbutiker som är anslutna till DIBS.

 

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.