Dålig IT leder till sämre arbetsmiljö

Det är dubbelt så vanligt att it-chefen upplever daglig stress när man underinvesterat i IT. Dessutom påverkas incidenthanteringen på ett tydligt negativt sätt där man inte satsat tillräckligt med pengar på T.

It-chefen, en nyckelperson när allt fler verksamheter digitaliseras, lever farligt enligt stor undersökning av Sifo och IP-Only.

– Många undersöker IT-lösningarnas påverkan på tillväxt och samarbete men färre om hälsoeffekterna. Genom att tillsammans med Sifo undersöka personen som leder digitaliseringen – IT-chefen – fick vi några viktiga svar om hotbilden men även orsaken, säger Niclas Karnhill. pressansvarig och projektledare för undersökningen på IP-Only.

Undersökningen visade att verksamheter som satsat mindre pengar på IT-miljön skapar tydliga negativa hälsoeffekter.

På dessa företag och organisationer är det dubbelt så vanligt att IT-chefen upplever daglig stress. Det är också. mer än dubbelt så troligt att IT-chefen trivs sämre i verksamheter där man underinvesterat i IT-lösningarna. Dålig IT kan också resultera i fler incidenter, vilket är en stor källa till stress och irritation vilket nästan en tredjedel, 29 procent, uppgav att senaste incidenten skapade.

IT-cheferna gjorde det dessutom tydligt att investeringsproblemet är stort. En tredjedel, 32 procent, i offentlig sektor anser att man underinvesterat på it-miljön. Läget är något bättre i privat sektor: 22 procent.

– Att var tredje it-chef i offentlig sektor lever farligt på grund av underinvesterad it är naturligtvis allvarligt, men problemet är större än så. Underinvesteringen som kan innebära ostabilare nät, sämre hantering av incidenter och andra brister är ju något som inte bara påverkar it-avdelningen. Stressen påverkar hela organisationen, säger Niclas Karnhill.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.