Outokumpu väljer Wipro för drift

Wipro har tecknat ett femårskontrakt med Outokumpu för drift av IT-applikationer. Outokumpu med huvudkontor i Finland är en av världens ledande leverantörer av rostfritt stål.

Outokumpu har effektiviserat sin verksamhet och reducerat sina kostnader, inom ramen för sin strategi Vision 2020, med målet att bli den producent av rostfritt stål som skapar störst värde. För att ytterligare slimma sin IT-drift och öka effektiviteten har Outokumpu nu utsett Wipro till sin strategiska partner på IT-området.

Femårskontraktet innebär bland annat att Wipro ska tillhandahålla applikationshanteringstjänster för Outokumpus SAP-system samt supporttjänster för äldre applikationer vid Outokumpus anläggningar i hela världen. Med Wipro HOLMES Artificial Intelligence Platform som grund kommer Wipros nästa leveransfas att kännetecknas av en förbättrad användarupplevelse och ökad produktivitet samtidigt som processerna påskyndas genom automatisering.

– Outokumpu strävar fortsatt efter att förbättra sina resultat och att uppnå synergieffekter och kostnadseffektivitet i alla våra verksamheter och koncernfunktioner. Investeringar i att transformera IT-miljön spelar en viktig roll när det gäller att nå dessa mål, säger Outokumpus vd Roeland Baan .

– Det är alltid roligt att skriva nya avtal med befintliga kunder. Det visar att vi inte bara har gjort ett bra jobb utan även kunnat visa på kontinuerliga förbättringar och att vi förtjänar deras fortsatta förtroende. Avtalet återspeglar också vår fortsatta fokusering på Finland och investeringarna där. Vi är övertygade om att vår tekniska expertis och kapacitet kommer att skapa ett betydande värde för Outokumpu, säger Carl-Henrik Hallström, Nordenchef på Wipro Limited.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.