Google translate kan hota ditt företag

Gratis maskinöversättning online kan hota IT-säkerheten. Norska Statoil läckte utan att tänka på det konfidentiell information genom sina översättningar. Trots riskerna använder ändå vart tredje svenskt företag av sådana gratistjänster, enligt en undersökning från Amesto.
Produktbeskrivningar, anbudsdokumentation, avtal, webbplatser, brev och presentationer – för 73˚procent av marknads- och produktcheferna är översättningar strategiskt viktiga och en självklar del av arbetsbeskrivningen. Det visar de undersökningar som Amesto har genomfört bland 287 marknads- och produktchefer med övergripande ansvar för översättning på svenska och danska företag. Enligt dessa undersökningar använder 34 % av de tillfrågade gratistjänster för översättning online, trots att dessa förbehåller sig rätten att dela, spara och använda de texter som läses in.
Konsekvenserna av detta gick nyligen upp för Statoil i Norge när NRK avslöjade att IT-säkerheten brustit på oljebolaget och flera andra norska företag. Företagen har utan att veta om det spridit marknads- och personkänsliga uppgifter genom sina översättningar.
– Att köra en text genom ett gratisverktyg online är enkelt. Det handlar dock om en helt öppen tjänst som sparar och använder innehållet och därför bryter mot IT-säkerhetspolicyn på de flesta företag. På ett ögonblick kan du hitta lösenord, användarnamn, passnummer och andra typer av konfidentiella uppgifter från de företag som använder gratistjänsterna, vilket mer än vart tredje svenskt företag gör. Jag känner till flera exempel från till och med de allra största företagen, säger Manuel Lindberg, koncernchef på Amesto Translations.
Säkerhetsöverträdelserna vid översättning ofta sker omedvetet och i god tro. Eftersom det är enkelt, snabbt och inte minst gratis att använda denna typ av verktyg sker överträdelser varje dag och i alla delar av företagen.
– Ett typfall är till exempel en trainee som kör en redovisning genom gratisverktyg online för att översätta några rubriker. Det framstår ju som ganska oskyldigt, men när personen ifråga skickar iväg informationen får sökmotorer rätt att dela och använda den, till exempel. för att förbättra maskinens funktion. Gratistjänsterna är jättebra för privat bruk, men i professionella sammanhang ska man vara väldigt försiktig. Det finns i dag säkra alternativ, säger Manuel Lindberg.
Enligt Amestos undersökning anser 82 procent att datasäkerheten är mycket viktig eller viktig när det gäller material som ska översättas. 40 procent av dessa uppger också att de är medvetna om att användningen av kostnadsfria webbaserade översättningstjänster strider mot företagets interna IT-policy. Genom att använda gratistjänsterna kan företagen bryta mot deras egna och kundernas sekretesskrav. Det menar Ulrik Holm Nielsen, IT-säkerhetskonsult och delägare på den danska rådgivningsbyrån Halftone.
Här är Ulrik Holm Nielsens bästa tips för de enklaste åtgärder du kan vidta för att minska risken för spridning av konfidentiell information.
• Informera medarbetarna om att de inte får använda gratistjänster för företagets översättningar.
• Överväg att spärra medarbetarnas tillgång till gratisverktyg online. I praktiken är det dock nästan omöjligt eftersom det finns många olika gratistjänster.
• Ge medarbetarna tillgång till en säker och godkänd tjänst för professionellt bruk som erbjuder krypterad åtkomst (via SSL), datasäkerhet, inloggning och 100 % sekretess.
Analysen har gjorts utifrån en rundringning bland 287 marknads- och produktchefer med övergripande ansvar för översättning på ett antal utvalda svenska och danska företag inom en mängd olika branscher.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.