Alla plattformar väntas utsättas för virus och ransomware

Alla plattformar har blivit en måltavla för utpressningsprogram (ransomware) och andra virus. Windowsanvändare är fortfarande värst drabbade men attacker mot användare av Android, Linux och MacOS har ökat under 2017 och förväntas öka även nästa år. Det konstaterar IT-säkerhetsföretaget Sophos i sin prognos för år 2018.

SophosLabs prognos bygger på information som samlats in globalt från Sophos kunder mellan den 1 april och den 3 oktober 2017. Av uppgifterna framgår också att 89,5 procent av alla attacker genomfördes med hjälp av två utpressningsvirus – WannaCry och Cerber.

– Utpressningsprogram har blivit alltmer plattformsoberoende. Under året har vi sett ett ökat antal kryptoattacker mot olika slags enheter och operativsystem. För första gången såg vi också utpressningsprogram med maskliknande egenskaper vilket bidrog till den snabba och stora spridningen av WannaCry, säger Dorka Palotey, säkerhetsanalytiker på SophosLabs.

– Vi ser hur cyberattackerna breddas och omfattar allt fler användare. Det går inte längre att utgå från att operativsystem som tidigare varit relativt förskonade inte ska drabbas. Både företag och privatpersoner befinner sig i dag i en miljö där det krävs skydd som kan möta den trenden. Här är vi både stolta och glada över att Sophos lösningar för synkroniserad säkerhet och skyddade användarenheter är både effektiva och i absolut framkant av utvecklingen, kommenterar Ola Björling, ansvarig för Sophos i Norden och Baltikum.

Fyra trender som präglat 2017 och förväntas fortsätta under 2018

• Fler attacker bygger på RaaS (Ransomware as a Service) och förstärks av att maskar används.
• Utvecklingen av skadlig kod inriktad mot Androidanvändare är explosionsartad (och sprids bland annat via Google Play).
• Macdatorer är allt oftare en måltavla för attacker.
• Hotet mot Windows förstärks av tillgången på ”gör-det-själv-kit” som utnyttjar sårbarheter i Microsoft Office.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.