Småföretagen ser positivt på framtiden

Hälften av alla småföretagare i Sverige räknar med att försäljningen kommer öka under det närmaste halvåret. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland 1 038 små och medelstora företag i hela landet. Den positiva trenden fortsätter och framtidsoptimismen har nu hållit i sig genom fyra halvårsvisa undersökningar, eller två hela år.

– Det är glädjande att framtidstron bland små och medelstora bolag består. Då hela 99 procent av Sveriges företag är små och medelstora är det även ett tydligt kvitto på ett positivt och stabilt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

46 procent av småföretagen tror att deras försäljning stiger de kommande sex månaderna. Den vanligaste orsaken är ett förbättrat produktutbud (24 procent), följt av fler försäljningskanaler (21 procent).

I Kronoberg är småföretagarna allra mest positiva till framtiden. Där tror hela sju av tio på växande försäljning. Därefter följer Gävleborg och Skåne. I botten av länsrankningen återfinns Dalarna och Jönköpings län. Kalmar län hamnar på bottenplaceringen, endast två av tio småföretagare i länet räknar med ökande försäljning.

Sammantaget tror bara var tionde företagare att försäljningen kommer dala. Vid sidan av säsongsbetonade orsaker anges ökad konkurrens (17 procent) och minskad intern kapacitet (16 procent) som främsta skäl.

– Att den positiva trenden håller i sig betyder att fler småföretag kommer våga satsa långsiktigt. I och med att det är de mindre företagen som skapar de flesta jobben i landet bådar det gott för sysselsättningen framöver, säger Henrik Salwén.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.