Pulsen Intergration får ny VD

John Torgersson tillträdde förra veckan rollen som ny vd på Pulsen Integration AB. Han kommer närmast från rollen som Senior Vice President Integration på IT-bolaget Enfo.
Pulsen Integration hjälper företag och offentliga verksamheter att skapa säkra och digitala informationsflöden mellan människor, molntjänster, mobila enheter, saker, system och organisationer. Det är ett affärsområde som Pulsen varit starkt inom under lång tid, och ett område som står inför stora förändringar genom en allt snabbare innovationstakt.
– Jag övertygad om att vi bara sett början på en enorm innovationstakt inom integration. Det är en marknad som visar en fantastisk utvecklingspotential inom bland annat sakernas internet, artificiell intelligens och blockchain. Och effektiva integrationer och säkerhet kommer vara en nyckel för att få allting att fungera, säger John Torgersson.
John Torgersson är mycket väl insatt i integrations- och processfrågor. Han har arbetat med dem både som konsult, utvecklare och affärsområdesledare under de senaste 14 åren. Det är en erfarenhet som kompletterar Pulsens satsningar inom området väl.
– Pulsen spelar redan idag en stor roll i många företags och kommuners arbete med integrationer och digitala processer. Vi ser mycket stor potential inom området och är glada över att John, med sin stora kompetens både inom sakfrågorna och som ledare, gör oss sällskap när vi utvecklar affärsområdet vidare in i framtiden, säger Jonus Bartholdson, koncern-vd för Pulsen.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.