Sveriges nya IT-Tsar

Åsa Zetterberg är Sveriges nya IT-Tsar. Hon får den formella titeln Chief Digital Officer och ett övergripande ansvaret för den pågående digitaliseringen.
Efter en överenskommelse mellan statsminister Stefan Löfven och digitaliseringsminister Peter Eriksson har man satt av pengar för att anställa Åsa Zetterberg. Rollen som Chief Digital Officer är ny i sitt slag och uppdraget är att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi som presenterades i våras.
– Åsa Zetterberg har en gedigen erfarenhet av digitaliseringsfrågor och en känd förmåga att få saker gjort. Hon kommer stödja mig i mitt arbete med att samordna insatser brett inom olika politikområden och av många aktörer för att klara konkurrenskraften, jobben, hållbarheten, välfärden och livskvaliteten, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.
– Jag är glad över att få arbeta med att nå Sveriges övergripande målsättning om att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och ser fram emot att driva på det här arbetet i samverkan med många andra, säger Åsa Zetterberg.
Åsa Zetterberg kommer närmast från jobbet som sektionschef på SKL:s avdelning för digitalisering och har även suttit med i regeringens digitaliseringsråd och digitaliseringskommission.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.