Offentlig sektor största kund för digitalisering

Investeringarna i mjukvara och satsningar på digital kompetens väntas bli större i offentlig sektor än i privat, de kommande åren. 38 procent inom offentlig sektor tror att investeringarna i mjukvara ökar mer än i personal, jämfört med 31 procent i privat sektor. Det visar Vismas rapport Det digitala samhället, som bygger på en undersökning bland 1 400 svenska verksamheter.

– Det finns stor potential för offentlig sektor att effektivisera administrativa processer. Två viktiga framgångsfaktorer vid en IT-investering är att det finns integrationer mellan systemen och att användarna har rätt kompetens, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Regeringen storsatsar på digitalisering, nu senast genom tillkännagivandet av en ny myndighet i Sundsvall för digitalisering av offentlig sektor. Den nya myndigheten ska styra och samordna insatserna för att offentlig sektor ska kunna ta tillvara de besparingar och positiva effekter som digitaliseringen bidrar till.

I Vismas rapport Det digitala samhället framkommer att 38 procent i offentlig sektor tror att investeringarna i mjukvara kommer att överstiga investeringarna i personal, det närmaste året. 28 procent har en motsatt uppfattning. Motsvarande siffror för privat sektor är 31 respektive 42 procent. Samtidigt tror fler i offentlig än privat sektor att satsningen på digital kompetens ökar kraftigt de närmaste tre åren, 25 procent jämfört med 20 procent.

– Digital kompetens är guld, men samtidigt flyktig. Därför är löpande vidareutbildning av personalen en nödvändighet för att matcha den snabba utvecklingen, säger Sofia Gerstenfeld.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.