Ny VD för Infinigate

Infinigate har utsett Klaus Schlichtherle, till ny VD för koncernen. David Martinez, medgrundare och nuvarande VD och VD, kommer att driva Infinigates geografiska expansion som styrelseordförande.
Klaus Schlichtherle att ta över ansvaret för att leda den paneuropeiska distributören Infinigate från 1 april. Klaus kommer tillsammans med David Martinez som styrelseordförande ha målet att expandera verksamheten från 400 miljoner euro till en miljard euro de närmaste fem åren. För att uppnå detta mål kommer Infinigate att fokusera både på organisk tillväxt och geografisk expansion genom förvärv.
Schlichtherle har en bakgrund från Computer 2000, sedan vid Tech Data. Från 2005 till 2008 var Klaus Schlichtherle VD för Tech Data Germany, inklusive Tech Data Midrange-enheten, som ansvarar för omstruktureringen av bolaget för att bli mer kundfokuserad och effektiv.
Från 2008 till 2018 har Klaus Schlichtherle haft flera ledande befattningar hos Logitech Europe S.A. i Lausanne / Schweiz, som tjänstgör som försäljnings- och verksamhetschef EMEA.
 

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.