Kommunerna måste göra mer för digitaliseringen

70 procent av landets småföretagare vill att kommunerna gör mer för att snabba på digitaliseringen. Det visar Vismas rapport Det digitala samhället, som bygger på en undersökning bland 1 400 svenska verksamheter.

– Det är avgörande för vår konkurrenskraft och ekonomi att landets småföretag digitaliseras. Företagen själva har allt att vinna på att förändra sina arbetssätt. Inte minst all tid som frigörs och kan läggas på att utveckla affärerna, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Vismas rapport Det digitala samhället visar att sju av tio småföretagare, 70 procent, vill se större satsningar från kommunernas sida för att skynda på digitaliseringen av näringslivet. Var fjärde småföretagare, 23 procent, vill att kommunen subventionerar satsningar som gynnar digitalisering. Tre av tio, 28 procent, tycker att kommunerna borde satsa på åtgärder som höjer den digitala kompetensen.

Rapporten visar också att svenska småföretagare är nöjda med den digitala infrastrukturen, det vill säga möjligheterna till snabb och stabil internetuppkoppling. I 17 av 21 län är en majoritet av småföretagarna nöjda med förutsättningarna.

– Sverige ligger i framkant när det gäller bredbandsutbyggnad. Men vi behöver göra mer på andra områden. Det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för småföretag att dra nytta av digitaliseringen. Börja med att ge de lokala näringslivskontoren i uppgift att förmedla kunskap om alla de möjligheter den nya tekniken för med sig, säger Pär Johansson.

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat ligger svenska småföretag efter sina kollegor i andra länder när det gäller digitalisering. Bara elva procent av företagen är på en avancerad nivå när det gäller digital teknik. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.