F-Secure ger partners chans att erbjuda managerad säkerhet

F-Secure lanserar en ny lösning där företagets kanalpartners kan ta del av de stora möjligheter som finns kring managerade EDR-tjänster.
Företag världen över drabbas av riktade attacker och så kallade fillösa attacker (som agerar och existerar i arbetsminnet och inte lämnar några spår i form av filer på disk) – och nu svarar ledande cybersäkerhetsföretaget F-Secure på den stora efterfrågan av nya typer av tjänster och lösningar för att hantera och bekämpa dessa attacker. Med hjälp av sitt växande nätverk av partners i kanalen lanserar F-Secure en ny skräddarsydd tjänst för ”endpoint detection & response” (EDR), som ska skydda företag från riktade attacker och avancerade hot. Tjänsten skapas tillsammans med partners i kanalen och ger dem en möjlighet att ta del av de stora möjligheter som finns kring managerade EDR-tjänster.

– Företag efterfrågar både managerade lösningar och avancerat skydd mot cyberhot och det är något som kräver mänsklig inblandning och stor expertis, på en helt annan nivå än det som traditionella säkerhetslösningar erbjuder. F-Secure ger oss nya möjligheter inom managerade tjänster och vi har direkt tillgång till deras hotanalytiker om det skulle behövas, säger Thomas Zeller, Managing Director på BWG Informationssyteme GmbH.

I en färsk rapport konstaterar F-Secure att 55 procent av samtliga incidenter som undersöks av deras säkerhetskonsulter beror på riktade attacker, jämfört med 45 procent som härrör från opportunistiska angrepp. Samtidigt ser man hur angripare i allt större utsträckning använder sig av olika metoder för att kringgå traditionella lösningar för klientskydd.

Oberoende Ponemon Institute räknar med att så många som 35 procent av alla attacker under 2018 kommer att vara fillösa, en ökning med sex procentenheter jämfört med förra året.  Samtidigt konstaterar man att dessa attacker lyckas i betydligt större utsträckning än traditionella, filbaserade, attacker – enligt Ponemon är de nästan tio gånger så framgångsrika. 

Den senaste SANS-rapporten visar att 32 procent av alla organisationer stött på fillösa attacker och associerade metoder som Powershell script-attacker, stöld av admin-uppgifter och olika former av privilege escalation. Dessutom fortsätter nätfiske och ransomware att vara stora orosmoln. Enligt SANS hade 72 procent av företagen råkat ut för nätfiske, och det var också det som orsakade de största skadorna.2

– Dagens sofistikerade attacker är väl dolda och kräver sofistikerade motmedel, och traditionellt klientskydd räcker helt enkelt inte till. Samtidigt råder det stor brist på kunniga säkerhetsexperter, och det gör det svårt för många mellanstora företag att rekrytera rätt kompetens. Lösningen är att vända sig till en artificiell intelligens som tränats av F-Secures ytterst kapabla analytiker för att upptäcka hot som tagit sig in i det egna nätverket – och dessutom ge vägledning kring hur man ska hantera dem. Med vår unika kombination av människa och maskin kan även mellanstora företag – tillsammans med våra partners – få tillgång till samma typ av cybersäkerhet som storföretag med egna säkerhetsexperter redan har, säger Jyrki Tulokas, Executive Vice President för affärsområdet Cyber Security Products and Services på F-Secure.

Stora dataintrång har varit en del av mediediskussionen i många år, men nu måste företag med verksamhet inom EU också ta hänsyn till den kommande dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Med start i maj måste företag visa att de har adekvat förmåga att upptäcka intrång, samt att de är beredda att delge information om det inträffade inom 72 timmar. Den EDR-lösning som F-Secure och deras partners erbjuder ger klassledande skydd samt klassledande förmåga att upptäcka och hantera incidenter, så att företag kan skydda sin information och upptäcka intrång snabbt.

EDR är det snabbast växande området inom cybersäkerhet, och enligt Gartner kommer antalet företag som driftsätter den här typen av lösningar att växa med i genomsnitt 45,3 procent per år från 2015 till år 2020 – en oerhört stark tillväxt sett till att branschen som helhet väntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 7 procent. 3 F-Secure befinner sig längst fram i utvecklingen och låter partners i kanalen ta del av tillväxten inom den här typen av EDR-lösningar som agerar som komplement till traditionella klientskydd och erbjuder beteendebaserad analys för att upptäcka avancerade hot.

F-Secure uppmanar nu kanalpartners att ta upp kampen mot avancerade cyberhot genom att gå med i programmet för hanterade EDR-tjänster. Partners erbjuds heltäckande utbildningar samt certifieringar, utöver det faktum att de har tillgång till F-Secures spetskompetens och hotanalytiker i världsklass för att lösa de mest komplicerade incidenterna.

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.