Acando väljer Academy för intensivutbildningar

Acando gett Academy, ett dotterbolag till Academic Work som erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning, i uppdrag att intensivutbilda systemutvecklare.

Efter svårigheter att hitta konsulter med rätt kompetens att rekrytera, inleder Acando ett samarbete med Academy. Med start i augusti kommer 15 deltagare att på tolv veckor utbildas till konsulter inom programmeringsspråket C#.NET. Lika viktigt som den tekniska kompetensen är att förbereda deltagarna inför konsultrollen.

– För oss är tekniken inte bara en möjliggörare utan mer av en accelerator för att kunna stötta framtidens kundbehov och beteenden. Därför letar vi efter tekniskt kunniga medarbetare som även har en förståelse för mänskligt beteende och hur organisationer fungerar, vilket kan vara en utmaning. Nu tar vi hjälp av Academy för att säkra kompetensförsörjningen och få in nytt blod i företaget, säger Carl Tottie, ansvarig för Digital Execution på Acando Business Design Studio.

Under den kostnadsfria utbildningen får deltagarna inte bara lära sig programmering utan även grunderna i konsultyrket, som hur man ställer rätt frågor och gör rätt saker för kunderna. Efter utbildningen fortsätter deltagarna sin utveckling hos Acando där de tillsammans i team med kompetens inom bland annat strategi och UX kommer att bygga moderna digitala multikanallösningar inom produkt- och tjänsteutveckling.

Utbildningen bygger likt Academys andra utbildningar på amerikanska metodiken Accelerated Learning. Det innebär praktiskt lärande i mycket högt tempo och med tät feedbackdialog. För att antas till programmet krävs inga förkunskaper inom IT utan egenskaper som motivation och passion väger tyngre än tidigare erfarenheter och betyg. Efter utbildningen är deltagarna garanterade tillsvidareanställning som konsulter hos Acando via Academys systerbolag Academic Work, med ambitionen att de överrekryteras till Acando efter tolv månader.

– Medarbetarnas personliga förmågor, inte bara deras tekniska kompetens, blir allt viktigare i IT-branschen. Det är ett synsätt som präglar hela vår rekryteringsprocess och utbildningsform. Hos Acando är förståelsen kring användarbeteende särskilt viktigt vilket gör att detta område är något som kommer att påverka alla delar av programmet. Det blir ett snabbspår för rätt deltagare att byta karriär till en expert inom morgondagens digitala utveckling där människan står i fokus, säger Micael Holmström, vd på Academy.

Programmet startar 6 augusti

IT.Branschen är en fri medlemstjänst.
För att läsa vissa artiklar måste du först registrera dig på sajten.
Registrera dig genom att klicka här.