Intäkterna från försäljning av smarta klockor i Västeuropa ökade med 48 procent under de två första månaderna 2017 , jämfört med samma period förra året. Det visar ny försäljningsstatistik från analysföretaget GfK. Det bidrog till en tillväxt på 41 procent för hela wearablemarknaden (inklusive smarta motionsband et cetera). Det ökade intresset för smarta klockor driver …

71 procent av företagen säger att de inte kommer att vara konkurrenskraftiga utan digitaliseringen. 95 procent säger att de har hamnat på efterkälken, omkörda av konkurrenter som har dragit maximal nytta av digitaliseringen. Det visar Dell EMC:s nya undersökning från Enterprise Strategy Group (ESG). En majoritet av seniora beslutsfattare och IT-chefer på stora företag anser att …

Den globala marknaden för molninfrastrukturtjänster växte 49 procent förra året och nådde ett värde på 10,3 miljarder dollar under Q4 2016, visar en rapport från Canalys. AWS fortsatte att dominera med en 33,8 procentig global marknadsandel, medan de tre närmaste konkurrenterna, Microsoft, Google och IBM, tillsammans stod för 30,8 procent av marknaden. De fyra ledande …

Elektronikbranschen gjorde en bra novembermånad. Försäljningen var bättre i nästa alla produktkategorier jämfört med samma period i fjol. – November gick förvånansvärt bra. Den totala TV-försäljningen gick 29 procent bättre och de stora TV-skärmarna ökade 41 procent. Även audioprodukter sålde mycket bra och försäljningen i värde för hela branschen var 8 procent högre än november …

Nordiska modeintresserade kunder har det högsta genomsnittliga ordervärdet och största procentuella andelen av intäkterna via smartphones i Europa. Det visar en rapport från Nosto, som verkar inom personalisering för ehandel. Det genomsnittliga ordervärdet för nordiska kunder som e-handlar mode är större än i övriga Europa. En genomsnittlig nordisk kund lägger 1413 kronor (147€) jämfört med …

En ny rapport från The Boston Consulting Group (BCG) som beställts av Business Sweden visar att en ökad satsning på datacenter i Sverige kan ge en fyrdubbling av industrin under den närmaste tio åren. – Sverige är tack vare våra naturliga förutsättningar unikt positionerat att attrahera stora digitala investeringar i datacenter, det är en möjlighet …

En ny studie publicerad av undersökningsföretaget Junpier Research hävdar att över 40 procent av värdet vid betalningar på försäljningsställen kommer att göras med mobilen om fem år. Mobila betalningar, eller mPOS (mobile Point Of Sale), kommer enligt Junipers analytiker att finnas i minst var tredje betalningsterminal 2021. Försäljningen via dem skulle motsvara 40 procent av …

“The Mobile Employee Impact” är en ny internationell studie av Economist Intelligence Unit (EIU) som visar att mobiloptimerade platser ger ett ökat engagemang hos medarbetare.

36 procent av svenskarna är villiga att betala extra för att säkerställa att deras uppgifter hanteras på rätt sätt digitalt. Det och mycket annat visas i den nya riksomfattande rapporten “Delade meningar”.

Sverige har världens näst snabbaste och Europas allra snabbaste genomsnittliga uppkopplingshastighet. Här kopplar vi upp på 19,1 Mbps och endast Sydkorea är snabbare med 26,7 Mbps.

Partnerkrönika från konsultföretaget Antomas Thomas Norrby. Vad har hänt med oss människor? Trots att vi alltid är tillgängliga och kan hantera transaktioner hela tiden oavsett när och var vi befinner oss, så har vi inte tid?

Arbetsförmedlingen har i en ny rapport kartlagt framtidsutsikterna i 200 yrken, och bland de topplacerade finns it-arkitekt och mjukvaru- och systemutvecklare.

Betallösningsföretaget Verifone kan via en undersökning företaget gjort konstatera att webbinfluerad handel blir allt vanligare. Sex av tio säger att de brukar spana in en vara på nätet innan de går till butik för att köpa den.

Vad blir de stora snackisarna nästa år? Samsung Design Europa tror sig sitta på några av svaren.

Svenska företag och myndigheter har inte någon vidare beredskap för IT-haverier och vilka följder de kan få, menar Proact i sin årliga undersökning CIO-barometern. 54 procent av alla IT-chefer kan inte bedöma hur lång tid det tar att få igång verksamheten efter ett avbrott.