André Linder Hedberg är ny utvecklare på NetRelations. Närmast kommer han från Sublime Consulting AB där André jobbade som fullstack-utvecklare i nio år. Innan dess jobbade jag på Neonode Inc. och tog hand om deras webbmiljö. Han har en teknisk utbildning i grunden, men har även läst 3D och design.

Caroline Olstedt Carlström börjar som delägare på Advokatfirman Lindahl i maj. Rekryteringen är ett led i Lindahls ambition att vara ett nordiskt center för alla typer av integritets- och dataskyddsfrågor. Advokatfirman Lindahl är redan idag en ledande rådgivare inom dataskydd. I och med rekryteringen av Caroline Olstedt Carlström förstärker byrån sitt erbjudande ytterligare. – Vi …

Henrik Norell är ny HR-chef och medlem av ledningsgruppen vid Enfo med Stockholm som placeringsort. Han rapporterar till Enfos vd Arto Herranen. Norell har verkat som tillförordnad HR-chef sedan januari 2017. Tidigare har han arbetat med varierande HR-uppgifter vid bl.a. CBRE Sweden och NASDAQ OMX. – Jag anser att HR har en viktig roll att spela när det …

Zaplox har utnämnt Emma Dupont till Sales Director North America. Unämningen är ett  steg i Zaplox tillväxtplaner för USA-marknaden. Emma Dupont startar sin anställning på Zaplox 1 maj 2017. Intresset för mobila nyckelapplikationer på hotellmarknaden har växt snabbt under de senaste åren. Zaplox har utvecklat och anpassat sin heltäckande plattform och arbetar globalt med att hjälpa hotell och …

Paul Berg är ny IT-konsult på Stratiteq. Han är utbildad systemvetare och tidigare säljare. Närmast kommer Paul från Sigma Örebro där han arbetade inom Data Science med att skapa en prediktionsmotor i Machine Learning och som BI-konsult med Qlik som plattform. På Stratiteq ska han utvidga sina kunskaper till att även omfatta DW och PBI.

Oscar Otteborn blir ny service- och säljchef på mobiloperatören Tre. Han kommer närmast från  TomTom där han varit affärsområdeschef för Consumer Sports i Europa, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. Oscar har tidigare haft ledande befattningar på bolag så som Apple, Vodafone och Telenor. Tidigare i år genomförde Tre Sverige en omorganisation och en av nyckelrollerna i den …

Fredrik Lobelius är ny konsult på det molnbaserade affärssystemet Xledger. Han har en bakgrund som redovisningskonsult. Han har även stor erfarenhet av projektförsäljning samt en bred utbildning inom redovisning och Business Management  

Digpro har utsett Joel Pirard till ny marknadsansvarig för att möta den ökade efterfrågan från bland annat energi- och telekombolag. Digpro växer på den svenska såväl som på den internationella marknaden. Joel har en lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring av olika IT-lösningar och han har de senaste fyra åren arbetat som kundansvarig på Digpro. …

Michael Thunberg har utsetts till Business Director för Stratiteq i Stockholm. Michael har tjugo års erfarenhet som konsult och ledare med fokus på utveckling av säljorganisationer. Han kommer närmast från ett konsultuppdrag hos ett internationellt företag där han arbetat med verksamhetsutveckling för produktions- och underhållsoptimering med hjälp av ledande molntjänster som Azure, Machine Learning, PowerBI …

Karin Jonkov har utsetts till ny marknadsdirektör för  svenska mjukvaruföretaget Snow Software som är en ledande aktör inom Software Asset Management. Karin tillträdde sin tjänst vid årsskiftet och har ansvar för Norden, Polen, Baltikum och Ryssland. Hon kommer närmast från en roll som marknadsdirektör på Siemens. Snow Software hade en fortsatt stark tillväxt i fjol och växte med …

Helena Carlsson är ny verkställande direktör för DF Kompetens. Honefterträder Marie Ställvik Sandberg som efter 16 år som VD går vidare mot nya utmaningar. Helena som har varit i bolaget sedan 2011 och haft rollen Vice VD sedan 2014 tar nu över som VD. – Jag är mycket glad över att ha fått styrelsens förtroende att …

Kristina Hagström-Ilievska är ny sälj och marknadschef på Enfo Integration som satsar på att bli ledande i Norden inom systemintegration och beräknar omsätta 250 miljoner redan detta året. – Jag är stolt över att få jobba på en arbetsplats med så många smarta och engagerade människor och det blir mitt ansvar att visa industrin och kunderna …

Jesper Svegby blir ny verkställande direktör för IT-säkerhetskonsulten Bitsec. Svegby har 19 års erfarenhet inom informations- och IT säkerhetsområdet och kommer närmast från  IT-säkerhetsbolaget Check Point Software Technologies  där han drivit det strategiska försäljningsteamet i Europa. – Vi har sett en kraftig ökning av efterfrågan på avancerade IT-säkerhetstjänster från våra kunder. Jesper tar med sig en …

Staffan Lundgren har utsetts till VP för Professional Services på Advenica. Han kommer vara ansvarig för att utveckla tjänsteerbjudande för såväl befintliga som nya kunder. Staffan Lundgren har arbetat i flera år med tjänsteförsäljning och förändringsledning inom IT och Telekomsektorn.Han var dessutom tidigt involverad i process- och systemutveckling inom PLM (Product Lifecycle Management) Staffans senaste anställning var för …

Erik Arnberg är ny marknadschef på Conscia Netsafe. Arnberg har de senaste fem åren arbetatsom marknadsansvarig för molntjänster på Ipeer och senare på Cygate inom Telia. – Conscia Netsafe är en av världens högst certifierade Ciscopartners, inte bara Sveriges. Allt alla vill ha av digitaliseringsresan kan inte göras av någon annans infrastruktur – ofta krävs …