Kjell & Co fortsätter öppna nya butiker. Planen är att hålla samma höga expansionstakt under 2017 som i fjol. Hittills har kedjan hunnit med butiksöppningar i Bollnäs och Mora. Under de kommande tre veckorna blir expansionstakten rekordhög med en ny butik i veckan. – Vi har aldrig öppnat så många butiker samtidigt bortsett från när vi lanserade …

Som en effekt av att MediaMarkt ser en fortsatt ökad efterfrågan från företagskunder lanserar företaget nya lösningar för  hjälp och support till sina företagskunder MediaMarkt erbjuder redan sina privatkunder  tjänster för installation, support, konfigurering. Nu utökas tjänsteportföljen med liknande installationstjänster för företag. Även dessa tjänster levereras i samarbete med TechBuddy AB. Supporttjänsterna för företag startar på 2 990 kronor exklusive …

Interxion investerar nära 300 miljoner kronor i ett nytt datacenter i Stockholm. Den nya anläggningen i Stockholm rymmer 2200 kvadratmeter med utrustning och kommer att finnas i direkt anslutning till Interxions befintliga fyra datacenter i Akalla norr om Stockholm. Fullt utbyggd har de en total kapacitet på 3,5 MW tillgänglig kraft. STO 5 kommer att byggas …

Kjell & Company fortsätter satsa på fysiska butiker när andra drar mot e-handel. Under 2016 slog elektronikkedjan bolaget rekord i antalet nyöppnade butiker. – Vi tror på kombinationen av små butiker med personlig service och möjligheten att beställa via Nätet, säger Karl Emil Nikka, Utbildningschef på Kjell & Company. Även om Kjell & Company konkurrerar …

Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur är den nya branschorganisationen för alla som arbetar med den nya generationens länkinfrastruktur i bredbandsutbyggnaden. Syftet med föreningen är att öka kunskapen om hur trådlös bredbandsinfrastruktur,  tillsammans med vanlig markfiber, kan bidra till att effektivisera och snabba på bredbandsutbyggnaden och stärka robustheten i näten. Initiativet kommer från Teracom Broadband Networks och Vixor Wireless …

Jessica Stark får årets Kjell Hultmanstipendium för att ha satt Stockholm på världskartan för startups. ”Jessica Stark har varit drivande i att sätta Stockholm på världskartan för startups. Det är en positionering som stimulerat många att våga satsa på nya innovativa idéer till nytta för konsumenter och företag. Jessicas engagemang har i sin tur stärkt självkänslan …

QD utmanar de andra molnleverantörerna med avtal utan bindningstid. – Bundna avtal ger en inlåsningseffekt. Vi vill hellre jobba med dem som vill jobba med oss, säger Magnus Falk, VD på QD. Allt fler företag och organisationer lägger delar eller hela sin IT-drift i molnet i dag. Men de flesta leverantörer av molntjänster arbetar med …

Kompetensbrist är största hotet mot innovationsklimatet i IT- och telekomsektorn Trots att 61 procent av Sveriges IT- och telekomföretag vill anställa fler medarbetare under 2017 uppger över hälften av bolagens FoU-chefer att brist på kompetens är det största hindret för deras forsknings- och utvecklingsverksamhet. Långt större hinder än kostnadsläget, det geografiska läget eller lagar och …

Netonnets VD Susanne Ehnbåge, är en av tre finalister som kan kamma hem den ärofyllda titeln, ”Årets Ledare 2017”. Susanne Ehnbåge tillträdde VD-posterna på Netonnet Group samt NetOnNet AB i februari 2016. Sen 2014 har hon även haft VD-titeln på hemelektronikföretaget SIBA. Hennes starka ledarskap har tagit samtliga företag hon arbetar på, igenom en rad …

Office etablerar sig på Gotland med ett kontor i Visby. Satsningen är ett led i Office satsning att öka sin lokala närvaro på fler orter i Sverige. Kontoret i Visby blir ett regionalt kontor till Office i Östergötland AB. Kontoret öppnar i april och fokus ska primärt att vara IT, men på sikt ska Office …

Svenskarna har i genomsnitt 6,8 IT- och elektronikprodukter som dator, skärm, mobil, TV med mera – hemma utan att de används. Bland männen är siffran ännu högre, 8,2 produkter medan kvinnorna endast har samlat på sig 5,4 prylar. En jämförelse mellan olika åldersgrupper visar också på stora skillnader – yngre sitter på fler oanvända prylar …

ALSO har tillsammans med HP lanserat ”ALSO Print som tjänst” som syftar till att ge återförsäljare möjligheter att erbjuda sina kunder en helhetslösning med förutsägbara kostnader. – Marknaden går mer och mer mot kontrakt.Kunderna vill ha smidighet och förutsägbara kostnader. Jag tror knappast Netflix hade blivit en succé om deras kunder behövt gissa vad priset …

Karin Zingmark, tidigare marknadschef på Microsoft, är ny styrelseledamot på Inetdär hon ska vara drivande i utvecklingen av företagets strategiska och digitala kommunikation. Rekryteringen av Karin Zingmark är ett led i i Inets satsning på att bredda konsumenternas kännedom om företagets erbjudande genom att modern marknadsföring. – Karin har precis den profil vi letat efter. …

Nästa år träder den nya dataskyddslagstiftningen i kraft. Ena delen är en EU-förordning som ställer tuffare krav på företags och organisationers hantering av enskildas personuppgifter. System Verification är ett av de företag som erbjuder sina kunder stöd i förberedelserna. Dataskyddsförordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen och innebär att enskilda personers rättigheter stärks. Företag och organisationer måste ha ett …

Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett digitaliseringsråd med uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Regeringen har i samband med detta givit Post- och telestyrelsen i uppdrag att inrätta ett kansli som stöd i rådets arbete. Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället. För …