78 procent av landets IT- och telekomföretag uppger att det ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. 27 procent tror på en bättre utveckling kommande halvår och endast tre procent på sämre. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste Innovations- och konjunkturrapport. – Vår analys visar att efterfrågan från industrin ökar …

Bara två procent av de svenska företagen är mycket bra på att skydda sig mot it-attacker. Det visar en undersökning som IP-Only presenterade i samband med DDoS-dagen 8 mars. Enbart hälften i undersökningen säger att de i hög grad arbetar aktivt för att skydda sig mot it-attacker. Och endast två procent anser sig mycket bra …

Under förra året ökade den genomsnittliga hastigheten för att ta emot och skicka data över fasta bredband  i alla län i landet. 2016 var det inte något län som hade under 50 Mbit/s för att ta emot data, medan det 2013 inte var något län som hade över 50 Mbit/s. Snitthastigheten för svenska bredband är 59 …

Inet omsättning ökade med elva procent under 2016 trots ett motigt år för tora delar av elektronikbranschen. Inets vd Erik Wickman menar att VR-teknikens genomslag, en nylanserad webb och satsningar på digital marknadsföring är drivande orsaker. Inför 2017 fortsätter Inet satsa på vidare tillväxt och utökar marknadsavdelningen. – Vi är mycket nöjda med året och att våra …

HiQ:s omsättning ökade med 1tio procent under 2016 till 1 659,4 (1 508,0) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 207,9 (182,9) Mkr, vilket ger  en rörelse­marginal på 12,5 procent. Resultatet före skatt uppgår till 207,4 (182,7) Mkr och efter skatt till 161,4 (142,2) Mkr. Vinsten per aktie uppgår till 2,97 (2,66) kr. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,10 kr …

Dustin ökade nettoomsättningen med 7,5 procent under sitt första kvartal som slutade vid nyår Nettoomsättningen blev 2 284 miljoner kronor (2 124). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 4,4 procent (2,5) och bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,8). Det justerade rrörelseresultat (EBITA) ökade till 116 miljoner kronor (105). Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 98 miljoner …

Under tredje kvartalet ökade kameraövervakningföretaget Mindmancer faktureringen ökade 15 procent till 6,8 MSEK (5,9). Omsättningen ökade med 36 procent till 6,7 MSEK (4,9), varav andelen aktiverat arbete stod för 0,9 MSEK (0,3). Bruttomarginalen uppgick till 74,1 procent (70,1). Rörelseresultatet (EBITDA) stannade på 0,2 MSEK (-0,3). Resultatet efter skatt uppgick till -0,9 MSEK (-1,4). Bolagets VD, …

B3IT:s resultat för tredje kvartalet ökade med 51 procent jämfört med samma period i fjol. Intäkterna under perioden ökade med 22 procent. Omsättningen hamnade på 100,1 (81,7) MSEK, vilket gav en tillväxt om 22,5 (27,5) procent, varav 20,3 (12,3) procent organiskt Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,9 (5,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal …

Castragruppen, som etablerades för tre år växer i mycket snabb takt och försäljningen det nyligen avslutade verksamhetsåret slutade på 48,6 miljoner kronor, en ökning med 66procent. – Det är tydligt att vi lockar de bästa konsulterna till oss, säger VD Mikael Hammarin. Castra har under året rekryterat mycket bra konsulter vilket har bidragit till en ökad …

Elektronikbranschen visade tecken på återhämtning i oktober. Såväl video som audio hade bättre försäljning än samma månad förra året. – Oktober var en klar förbättring i flera produktkategorier. TV-försäljning gick bra i alla storlekar och även audioprodukter sålde bra. Actionkameror gjorde också come back som säljraket, säger Klas Elm, VD på ElektronikBranschen. TV-försäljningen steg med tio procent …

Lenovo redovisar en vinst på 168 miljoner dollar för företagets andra räkenskapskvartal som avslutades 30 september 2016. Omsättningen uppgick till 11,2 miljarder dollar, vilket är en minskning med åtta procent jämfört med samma period föregående år, men en ökning med 12 procent jämfört med föregående kvartal. Resultatet före skatt under det andra kvartalet uppgick till 168 …

Bahnhof nådde rekordomsättning på 211 Mkr under tredje kvartalet. Även vinsten på 27 Mkr var ett rekord och privatkunderna ökade med nära 11 000 personer under kvartalet. Rekord nya kunder: +10 977 (netto privat) Det tredje kvartalet 2016 är det bästa i Bahnhofs historia. För första gången nådde bolaget över 200 miljoner kronor på ett enskilt kvartal. Omsättningen uppgick till: 211,4 Mkr …

Dustin rapporterar en nettoomsättningen om ökade med 11,0 procent under kvartalet till 1 952 miljoner kronor (1 759), företagets fjärde kvartal, kalenderårets tredje. Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 10,2 procent (5,6). Bruttomarginalen ökade till 15,3 procent (14,2). Det justerat rörelseresultatet (EBITA) ökade till 81 miljoner kronor (67). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 65 miljoner kronor (46).  Periodens resultat …

Över hälften av de som ska fatta IT-belut upplever att de inte hänger med i den digitala utvecklingen. Det visar en ny undersökning från Sungard Availability Services (Sungard AS). De tillfrågade menar att komplexiteten, bristande kunskaper och felaktiga budgetar innebär att IT-avdelningarna har svårt att möta affärens förväntningar på ny digital teknologi. Undersökningen har utförts …

Atea Sveriges ökade omsättningen under det tredje kvartalet med 13,4 procent. Totalt omsatte bolaget 2 447 miljoner kronor och resultatet (EBITDA) landade på 88 miljoner kronor.. Omsättningen för både hård- och mjukvara ökade kraftigt under tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Hårdvaruaffären steg med 9,2 procent och mjukvara med 21,2 procent. Samtidigt ökade efterfrågan på …