Huaweis globala marknadsandel har ökat med nästa 10 procent under årets första kvartal och företaget är nu världens tredje största mobiltelefontillverkare. Huaweis marknadsandel  i Sverige, har nästan dubblats från 5,4 procent 2016 till 9,4 procent 2017. Tidigare i maj presenterade Huawei att man under årets första kvartal levererade över 34 miljoner smartphones vilket motsvarar en ökning med …

Lenovos resultat för företagets fjärde räkenskapskvartal och hela räkenskapsår som avslutades 31 mars 2017 blev något bättre i fjolåret. Försäljningsintäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 9,6 miljarder USD (9,1 miljarder i fjol) och intäkterna för helåret uppgick till 43 miljarder USD (44,9 i fjol). Vinsten för kvartalet blev 107 miljoner USD. För helåret blev vinsten 535 miljoner USD. – Trots …

Tre fjärdedelar av företagen ökar lönsamheten med datadriven argumentation & kommunikation visar en nya undersökning från BARC (The Business Application Research Centre) som gjorts i samarbete med Qlik och Cognizant . I undersökningen har 250 företag i Europa kartlagts ser på och använder data i sin argumentation och kommunikation. 32 av de undersökta bolagen är …

Öppningen på året blev stark för Smartsign som fortsatte att växa och ökade med  20 procent första kvartalet i år jämfört med samma period 2016. – Vi har tagit hem flera stora order, men framför allt så ökar antalet mindre affärer som har kortare ledtider både i Norden och i andra världsdelar, säger vd Martin Romanowski. I Norden …

Apple rapporterade sitt andra kvartal för verksamhetsåret (kalenderårets första) på tisdagskvällen. Intäkterna för kvartalet hamnade på 52,9 miljarder dollar. En ökning mot i fjol, men lägre än de 53,1 miljarder dollar Wall Streets analytiker hade räknat med. Försäljningen av Iphones går trögare än i fjol. Apple sålde 50,8 miljoner Iphones årets första tre månader jämfört med …

Prices vinst och omsättning steg första kvartalet men orderingången minskade. Resultatet efter skatt hamnade på 4 miljoner kronor, nettoomsättningen blev 174 miljoner kronor. Orderingången backade dock med drygt 100 miljoner jämfört med samma period i fjol.. En stor order från franska Carrefour som slutförts nu är en av förklaringarna till vinstökningen. Men någon ny sådan stororder …

78 procent av landets IT- och telekomföretag uppger att det ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. 27 procent tror på en bättre utveckling kommande halvår och endast tre procent på sämre. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste Innovations- och konjunkturrapport. – Vår analys visar att efterfrågan från industrin ökar …

Bara två procent av de svenska företagen är mycket bra på att skydda sig mot it-attacker. Det visar en undersökning som IP-Only presenterade i samband med DDoS-dagen 8 mars. Enbart hälften i undersökningen säger att de i hög grad arbetar aktivt för att skydda sig mot it-attacker. Och endast två procent anser sig mycket bra …

Under förra året ökade den genomsnittliga hastigheten för att ta emot och skicka data över fasta bredband  i alla län i landet. 2016 var det inte något län som hade under 50 Mbit/s för att ta emot data, medan det 2013 inte var något län som hade över 50 Mbit/s. Snitthastigheten för svenska bredband är 59 …

Inet omsättning ökade med elva procent under 2016 trots ett motigt år för tora delar av elektronikbranschen. Inets vd Erik Wickman menar att VR-teknikens genomslag, en nylanserad webb och satsningar på digital marknadsföring är drivande orsaker. Inför 2017 fortsätter Inet satsa på vidare tillväxt och utökar marknadsavdelningen. – Vi är mycket nöjda med året och att våra …

HiQ:s omsättning ökade med 1tio procent under 2016 till 1 659,4 (1 508,0) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 207,9 (182,9) Mkr, vilket ger  en rörelse­marginal på 12,5 procent. Resultatet före skatt uppgår till 207,4 (182,7) Mkr och efter skatt till 161,4 (142,2) Mkr. Vinsten per aktie uppgår till 2,97 (2,66) kr. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 3,10 kr …

Dustin ökade nettoomsättningen med 7,5 procent under sitt första kvartal som slutade vid nyår Nettoomsättningen blev 2 284 miljoner kronor (2 124). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 4,4 procent (2,5) och bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,8). Det justerade rrörelseresultat (EBITA) ökade till 116 miljoner kronor (105). Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 98 miljoner …

Under tredje kvartalet ökade kameraövervakningföretaget Mindmancer faktureringen ökade 15 procent till 6,8 MSEK (5,9). Omsättningen ökade med 36 procent till 6,7 MSEK (4,9), varav andelen aktiverat arbete stod för 0,9 MSEK (0,3). Bruttomarginalen uppgick till 74,1 procent (70,1). Rörelseresultatet (EBITDA) stannade på 0,2 MSEK (-0,3). Resultatet efter skatt uppgick till -0,9 MSEK (-1,4). Bolagets VD, …

B3IT:s resultat för tredje kvartalet ökade med 51 procent jämfört med samma period i fjol. Intäkterna under perioden ökade med 22 procent. Omsättningen hamnade på 100,1 (81,7) MSEK, vilket gav en tillväxt om 22,5 (27,5) procent, varav 20,3 (12,3) procent organiskt Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,9 (5,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal …

Castragruppen, som etablerades för tre år växer i mycket snabb takt och försäljningen det nyligen avslutade verksamhetsåret slutade på 48,6 miljoner kronor, en ökning med 66procent. – Det är tydligt att vi lockar de bästa konsulterna till oss, säger VD Mikael Hammarin. Castra har under året rekryterat mycket bra konsulter vilket har bidragit till en ökad …